Звернення про екстрене забезпечення згідно ст. 700 за деіндексацію з результатів пошуку/приховування наклепницьких веб-сайтів від Google

Звернення про екстрене забезпечення згідно ст. 700 за деіндексацію з результатів пошуку/приховування наклепницьких веб-сайтів від Google

PER

пан (вставити загальні відомості) та виб. сонце в (адреса та дані адвоката), який захищає та представляє інтереси згідно ст адвокат спеціальний додаток, виданий на окремому аркуші, з якого було витягнуто електронну копію для зображення, вставленого в електронний конверт, що містить це звернення, відповідно до статті 83 III пункту КПК та ст. 10 Указ Президента 123/2001″;

ПРОТИ

 

Google Ireland Ltd., в особі законного представника. pro tempore, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, як зазначено в загальнодоступних умовах використання на сторінці https://payments.google.com/u/0/paymentsinfofinder#.

 

У вступі

– Позивач:
– Як шановного професіонала він добре відомий і шанований у своєму оточенні, у ЗМІ та Інтернеті, які він також використовує для просування свого бізнесу:
- що, однак, через пошукову систему Google такі сайти знаходять простір і видимість в Інтернеті з вмістом, який надзвичайно шкідливий для іміджу апелянта:
…Список наклепницьких сайтів…
а також усі посилання, кореневими для яких є доменне ім’я вищезазначених сайтів; тому трапляється, що пошукова система Google одразу виділяє їх у верхній частині результату пошуку, коли будь-який користувач вводить пошуковий термін:……….

– що Google є найважливішою, поширеною та поширеною пошуковою системою в усьому світі, тому тематичні дослідження користувачів щодо певного типу контенту неминуче призводять до того, що вони потрапляють на вищезгадані сайти саме в результаті результату пошуку в Google;

- що з моменту свого створення згадані вище сайти й досі поширюють надзвичайно наклепницький, наклепницький та принизливий вміст, а також явно неправдивий щодо апелянта, іміджу якого вони завдають шкоди, як видно з доданої документації, із знімків екрана це може бути побачив, що на цих сайтах постійно використовується образливий і наклепницький вміст, який завдає шкоди честі та репутації з серйозною шкодою для пристойності та особистої гідності того самого, хто зазнає серйозної шкоди своєму іміджу та, отже, також неминучої економічної шкоди;

- що постійне розкриття та поширення такої незаконної поведінки, надзвичайно посилене електронним контекстом, робить таку шкоду ще більш масштабною та довготривалою;

-що автори сайтів є анонімними і неможливо відстежити їх особу;

– що очевидно, що ці сайти були створені спеціально «ad personam» і з однозначним наміром націлити на скаржника, проти якого виключно та однозначно спрямовані кожен епітет, кожна образа та брехня, як це вже випливає з назви сайтів, які самі по собі містять та/або всі суб’єкти, що належать апелянту; що конкретно та як приклад, а не вичерпно, вміст, який є наклепницьким і шкідливим для пристойності апелянта, як можна побачити на знімках екрана

– що лише заради сором’язливості та повноти пояснення, хоча судовий захист, якого вимагає ця апеляція, не залежить від правдивості чи неправдивості викладеного, апелянт категорично заперечує та відкидає звинувачення, висунуті проти нього на веб-сторінках, про які йдеться ;

ВІДБУЛОСЯ

– що епітети та образи на адресу апелянта, які в іншому випадку є абсолютно необґрунтованими та не відповідають дійсності, шкодять особистості апелянта як особисто, так і професійно, компрометуючи його імідж, репутацію та честь; і що право на їх захист також існує незалежно від того, чи є шкідлива дія злочином чи ні, оскільки право бути забутим і право на приватність самі по собі заслуговують на захист;

– що мистецтво. 21 абзац 1 Конституції та 595 абзац 3 Кримінального кодексу гарантує кожному право вільно висловлювати свої думки усно, письмово та будь-якими іншими засобами, але це право обмежується захистом недоторканності права на ім'я, імідж, честь, репутація та право бути забутим, і це також стосується телематичних засобів;

– що у справах, на які скаржиться апелянт, які потребують поточного судового захисту, не може бути й мови про право на критику, оскільки це право, здається, було подолано за наявності серйозних наклепницьких і принизливих висловлювань, здатних породити просту словесну агресію по відношенню до суб’єкта критики, що призвело до приниження особи останнього як такого, стало об’єктом постійної дискредитації та псування його іміджу.

-що незважаючи на численні скарги, подані Google через веб-форми, ці спеціально тематичні сайти продовжують відображатися в результатах пошуку через пошукову систему Google;

– що Google зобов’язана уникати поширення такої наклепницької інформації відповідно до європейського регламенту EU/679/2016 (GDPR), і що єдиний спосіб для Google зробити це – запобігти пропонуванню та появі таких сайтів серед результатів дослідження та/або, альтернативно, радикальне приховування таких сайтів або їх видалення, інакше покладаючи на себе спільну відповідальність за шкідливі наслідки такого поширення наклепу;

– що апелянт заслуговує на захист, навіть якщо автор зазначених сайтів створює нові з таким же змістом;

ТРИМАЄТЬСЯ далі

– що судовий позов спрямовано проти Google Ireland Ltd, оскільки зазначена ірландська компанія надає послуги Google Ads у Європейській економічній зоні;

- що, отже, вимоги fumus boni juris існують, оскільки травму можна вивести з доданої документації, а також з перікулуму в mora оскільки тим часом ця травма продовжує тривати з прогресуючим погіршенням пошкодження;

– що суд апелянта є компетентним, оскільки це місце місце проживання потерпілої сторони, а також місце, де апелянту стало відомо про протиправну поведінку, і на основі критерію forum comissi delicti, відповідно до ст. 20, частина I, cpc, що є беззаперечним у юриспруденції (див. CASS. CIV, РОЗДІЛ III, 8.5.2002, N. 6591; а також, серед іншого, CASS. CIV, ОБ’ЄДНАНІ РОЗДІЛИ, 13.10.2009, N. 21661; Касовий наказ № 18665 від 2005 року, Касовий наказ № 22586 OF 2004; Касовий наказ 6594 від 2002 року; Касовий наказ 6591 від 2002 року), що «у разі зобов’язання компенсації відповідно до ст. 2043 і 2059 куб.см, внаслідок наклеп реалізований через Інтернет (...), компетентний суд відповідно до ст. 20 ЦПК є місцем перевірки заявлених збитків внаслідок наклепницької події і, отже, збігається з місцем (...), у якому ображена сторона має свій місце проживання, оскільки, будучи головною штаб-квартирою чиїхось справ та інтересів, це місце, де негативні наслідки дифамаційного правопорушення виробляються більшою мірою», упередження пов’язане з економічним та соціальним середовищем, у якому живе кривдна сторона. і працює, також вказуючи, що «важливе виключно те місце проживання потерпілої сторони в момент виникнення зобов'язання, оскільки саме в цей момент виникла шкода»;

З огляду на все це,

з урахуванням будь-яких позовів щодо компенсації збитків, заподіяних і майбутніх

ЗАПИТУЄ

що суд, який розглядає справу, бажає, ігноруючи будь-які заперечення та аргументи протилежного, вжити надзвичайних заходів без заслуховування іншої сторони:

1) Вважати, що апелянт постраждав і страждає через сайти, перераховані вище, явної шкоди його іміджу та гідності, оскільки вміст є образливим і дискредитує апелянта, завдаючи шкоди його іміджу;

2) Вважати, що в ім'я конституційно визнаного права на захист особи, людина має право на збереження та захист її недоторканості (включаючи право бути забутим);

3) Вважати, що компанія Google зобов’язана уникати розповсюдження такого вмісту, а отже, зобов’язана не відображати такі сайти в пошуковій системі, у будь-якому випадку не приховувати чи видаляти їх;

4) Вважайте, що умови невідкладності існують, тобто fumus boni juris і periculum в mora які обґрунтовують видачу положення відповідно до ст. 700 cpc;

5) З метою замовлення Google Ireland Ltd., в особі законного представника. pro-tempore зі штаб-квартирою в Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, щоб запобігти можливості доступу до вищезазначених сайтів через пошукову систему Google у всьому світі (або, принаймні, в Італії) або в будь-якому випадку з вищезазначені сайти відображаються як результати будь-якого пошуку, здійсненого користувачем за допомогою пошукової системи Google; або в будь-якому випадку наказати Google приховати або видалити зазначені сайти за будь-яким ключовим словом і, таким чином, видалити з пошуку URL-адреси та будь-які посилання на такі посилання, де описані порушення; наказати Google деіндексувати небажані посилання, щоб вміст було неможливо знайти в Google.

6) Відповідно або в будь-якому випадку загалом, а також у разі зміни назви вищезазначених сайтів або створення нових подібних сайтів, вжити всіх відповідних заходів для забезпечення того, щоб образливі сторінки видалялися стабільно та остаточно. і щоб будь-який наклепницький вміст був видалений і перешкоджав його розповсюдженню та в будь-якому випадку всього, що може завдати шкоди особі апелянта, також щодо будь-якого майбутнього повторного представлення чи запам’ятовування та будь-якої діяльності з індексування, а також відключення доступ до зазначених наклепницьких матеріалів та їх видалення;

7) Виправити, відповідно до ст. 614 bis Цивільно-процесуального кодексу, разом із вироком про виконання зобов’язань, зазначених у вищезазначених пунктах 5) і 6) петитуму, грошова сума, яку боржник винен за кожне наступне порушення або невиконання, або за будь-яку затримку у виконанні положення.

помилка: Вміст захищено !!