Форма запиту на отримання інформації про розслідування в якості потерпілої сторони та/або підозрюваного для пред'явлення до прокуратури

ПРОКУРОР ПРИ СУДІ

Запит згідно ст. 335 cpp абзац 3

Підписаний нижче пан/пані ___________________народився в _________ ________c.f. ________________, який проживає в ___________ як обвинувачена сторона та будь-який підозрюваний відповідно до статей 335, 3-го абзацу Кримінально-процесуального кодексу та 110 bis правил застосування Кримінально-процесуального кодексу

ЗАПИТУЄ

знати, чи є записи щодо його особи в установлених реєстрах злочинів, які стосуються його як кривдника, так і як можливого підозрюваного, з відносними ознаками кривдників і правовою кваліфікацією фактів, за якими зареєстровано Адвокат довелося б продовжити.

Ви бажаєте, щоб спілкування відбувалося через PEC: (вставте свій PEC)

З дотриманням. (Місце) (Дата)

(Фірма)

Додаток 1 Документи, що посвідчують особу

Завантажити факсиміле прикладного мистецтва у форматі pdf. 335 cpp

помилка: Вміст захищено !!