Нижче наведено зразок професійного договору про індивідуальну підприємницьку діяльність (ст.ст. 2229-2238 ГК) без субординації в участі підприємства. Також можна завантажити у форматі pdf

ПРОФЕСІЙНИЙ ДОГОВІР САМОПАЙМОВАНОСТІ

2229-2238 статті Кримінального кодексу

TRA

Компанія}}}

E

Пан _________________________ р. ________ _________ р. громадянин __________с. Пассапорто Номер _________________ далі іменується як

"професіонал"

ВИ ПОГОДЖУЄТЕСЯ ТА ОБМОВЛЯЄТЕ НАСТУПНЕ

МИСТЕЦТВО 1 – ЗВІТ

Сторони взаємно домовляються про те, що обумовлюється між ними відповідно до статей. 2229 і наступні cc, un контракт співпраці для самозайнятої роботи професійного характеру, що полягає у виконанні надзвичайної та тимчасової діяльності методами та умовами, погодженими нижче.

З цього приводу професійний співробітник заявляє:

• що реєстрація в спеціальному реєстрі або списку не є обов'язковою для практикуваної професії.

МИСТЕЦТВО 2 – ОБ’ЄКТ ПОСЛУГИ

Метою послуги є наступне: «професіонал» зобов’язується виконувати завдання, пов’язані з управлінням діяльністю ___________ як ____________, і виконувати завдання, доручені паном ___________________________________________, понад які {{{КОМПАНІЯ}}} бере на себе кожне юридична відповідальність.

МИСТЕЦТВО 3 – СПОСІБ НАДАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПОСЛУГИ

«Професіонал» зобов’язується надавати послуги особисто, без будь-якої субординації чи часових зобов’язань, у повній технічній та організаційній автономії.

Послуги, про які тут йдеться контракт не визначають ієрархічного підпорядкування, оскільки постачальник не виконує пунктуальних і конкретних розпоряджень, але, в рамках загальних директив і загальних вказівок, наданих йому, має повну автономію для організації своєї діяльності методами, які він вважає найбільш відповідними, з огляду на і залежно від досягнення поставлених перед ним результатів. Вищезазначене завдання має бути виконано відповідно до вказівок і запитів, які будуть надані радою директорів КОМПАНІЇ; крім того, «професіонал» повинен гарантувати свою присутність і доступність, коли це необхідно для забезпечення реалізації діяльності.

МИСТЕЦТВО 4 – ТРИВАЛІСТЬ КОНТРАКТ

Завдання почнеться ____________день і закінчиться ___________ день;

сьогодення Угода не можна поновити. {{{КОМПАНІЯ}}} може продовжити, якщо вона вважає це обґрунтованим інтересом, тривалість дії Угода лише з метою завершення проектів і для затримок, не пов’язаних з «професіоналами», без шкоди для встановленої наявності ресурсів у відповідному бюджеті.

МИСТЕЦТВО 5 – КОМПЕНСАЦІЯ, ОПОДАТКУВАННЯ ТА СПОСОБИ ВИПЛАТИ

Сторони погоджуються, що компенсація, належна за здійснення самозайнятої співпраці, визначається як одноразова сума у ​​розмірі __________ акцій КОМПАНІЇ на рахунку та одноразовий платіж у розмірі ______ євро на користь професіонала під час виконання його обов’язків. Виплачується кожного першого робочого дня місяця.

Для цілей оподаткування вищезазначена компенсація належить до доходу від самозайнятості, зазначеного в ст. 53 п. 1 ТУІР та наступні зміни та доповнення. Таким чином, «професіонал» повинен буде самостійно виконувати наступні податкові зобов’язання, такі як подання декларації та можлива сплата залишку у строки та у спосіб, встановлені чинним законодавством.

«Професіонал» заявляє, що при визначенні компенсації він оцінив будь-які елементи, які могли б на неї вплинути.

Після закінчення цього контракту «професіонал» не матиме права на будь-яку компенсацію контракт. Компенсація буде виплачена за офіційно наданими фахівцем координатами.

 

Овверо:

КООРДИНАТ

 

Крім того, він додається виключно як одноразовий бонус, якщо «професіонал» приносить {{{КОМПАНІЇ}}} завдяки професійній співпраці у виконанні вищезазначених завдань прибуток, що перевищує __________ євро протягом 360 днів із моменту підписання угоди. контракт «професіонал» отримає ЄВРО ___________ на 360-й день як додаткова компенсація / заохочення у професійній співпраці (це заохочення діє лише один раз, як зазначено).

МИСТЕЦТВО 6 – НАГЛЯД ТА ПЕРЕВІРКА ПРОВЕДЕННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Діяльність, яку виконує «професіонал» у рамках цього завдання, підлягатиме нагляду з боку пана _________________, який зможе підготувати спеціальні перевірки цієї діяльності, щоб оцінити правильне виконання завдання та узгодженість результати, досягнуті щодо поставлених цілей. Якщо результати послуг, які надає «професіонал», не відповідають тому, що вимагається на основі специфікації завдання, або є абсолютно незадовільними, {{{КОМПАНІЯ}}} може вимагати від «професіонала» інтегрувати результати в кінцевий термін, який буде узгоджено на основі потреб інтеграції та в будь-якому випадку не перевищує 30 днів, тобто він може вирішити контракт за невідповідність.

Якщо результати лише частково задовільні, {{{КОМПАНІЯ}}} може попросити «Професійного співавтора» інтегрувати результати протягом терміну, який буде погоджено на основі потреб інтеграції та в будь-якому випадку не перевищує 30 днів, тобто , на основі точної кількісної оцінки виконаної діяльності, може передбачити часткову ліквідацію початково встановленої компенсації.

МИСТЕЦТВО 7 – ВИЙШЕННЯ

{{{КОМПАНІЯ}}} залишає за собою право відмовитися від цього з поважної причини в будь-який час контракт виплата професіоналу винагороди, яка визначається пропорційно фактично виконаній роботі. Про намір відмовитися від {{{КОМПАНІЇ}}} має бути передано професіоналу за 15 днів рекомендованим листом із повідомленням про вручення.

«Професіонал» може відмовитися достроково, до закінчення терміну дії цього контракту контракт, з письмовим повідомленням рекомендованим листом, яке потрібно надіслати на адресу: _________________ протягом щонайменше 45 робочих днів, інакше професіонал повинен буде сплатити {{{КОМПАНІЇ}}} штраф у розмірі 20 000 (двадцяти тисяч) ЄВРО.

У цьому випадку компенсація, що підлягає виплаті, визначається пропорційно фактично виконаній роботі.

МИСТЕЦТВО 8 – ПРАВО ВЛАСНОСТІ, КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ РЕЗУЛЬТАТІВ

Проведена робота та її результати є ексклюзивними власність суспільства. Таким чином, «професіонал» не може використовувати зазначену роботу для інших цілей, доводити її до відома інших органів чи людей або розголошувати її в публікаціях, окрім випадків, коли для цього є письмовий дозвіл {{{КОМПАНІЇ}}} та в будь-якому випадку вказуючи, що зазначену роботу було виконано від імені {{{КОМПАНІЇ}}}.

Усі дані та інформація техніко-адміністративного, наукового, конфіденційного чи професійного характеру, які «професіонал» матиме у своєму розпорядженні під час виконання відповідного професійного завдання, повинні вважатися конфіденційними; зі штрафом, який має сплатити професіонал у разі порушення ним конфіденційності (навіть часткового) у розмірі 100.000 XNUMX євро (сто тисяч євро) на користь {{{КОМПАНІЇ}}}.

МИСТЕЦТВО 9 – ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ

«Професіонал» бере на себе відповідальність за оформлення за власний рахунок конкретного страхового полісу від нещасних випадків, яких він може зазнати під час виконання завдання; це звільняє {{{КОМПАНІЮ}}} від будь-якої відповідальності за шкоду, завдану людям та/або речам, яка може виникнути в результаті виконання завдання. Крім того, якщо «професіонал» знаходиться на території {{{КОМПАНІЇ}}} для виконання завдання, він повинен буде дотримуватися правил запобігання нещасним випадкам, техніки безпеки та гігієни на роботі, відповідно до законодавчого указу 81/ 08 , прийнятих {{{КОМПАНІЄ}}} на робочому місці, а також інші профілактичні заходи, передбачені законодавством.

МИСТЕЦТВО 10 – ПРАВИЛА НАПРАВЛЕННЯ

Для всього, що прямо не регламентовано тут контракт застосовуються статті. 2229 і далі. з Цивільний кодекс. В випадку невідповідність застосовуються положення, що стосуються розірвання договору міститься в книзі IV, титул II, глава XIV ст Цивільний кодекс.

МИСТЕЦТВО 11 – РЕЄСТРАЦІЙНИЙ ЗБІР

сьогодення контракт підлягає реєстрації у разі використання, відповідно до ст. 5 п. 2 Указу Президента від 26 квітня 1986 р. н. 131. Реєстраційні витрати та збори покладаються на Професіонала.

МИСТЕЦТВО 12 – ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Відповідно до Законодавчого декрету 196/03, клієнт повідомляє професіонала, що його особисті дані, крім обробки {{{КОМПАНІЄ}}}, також будуть передані третім сторонам, тобто всім тим органам, установам, компаніям, які сприяють діяльності клієнта та її продовженню або мають право, відповідно до законів та/або нормативних актів, на необхідне знання та/або управління ними. Підписавши цей документ контракт, фахівець заявляє, що був поінформований про вищезазначене, заявляючи, що йому відомо, що на дату підписання цього документа контролером даних є {{{КОМПАНІЯ}}}.

Прочитано Підтверджено та підписано

 

Професіонал

Президент {{{COMPANY}}}

МИСТЕЦТВО 13 – КОМПЕТЕНТНИЙ СУД

Для будь-яких суперечок «професіонал» заявляє, що визнає юрисдикцію Суду ________ м.

Італія

Прочитано Підтверджено та підписано

 

Професіонал

Президент {{{COMPANY}}}

 

Завантажити зразок договору у форматі PDF

помилка: Вміст захищено !!